Nais

Duellseriene følger ISSFs regler for hurtigdelen av 25 m pistol. Øvrige deløvelser følger ISSFs reglement for standardpistol. Luftøvelsen følger ISSFs regler for 10 m pistol.

Les mer

Hurtig

Konkurransen følger i sin helhet ISSFs reglement for standardpistol, men med følgende nasjonale tilpasninger.

Les mer

Standard

Programmet består av 60 konkurranseskudd delt på tre (3) deløvelser à 20 skudd hver. Hver deløvelse består av 4 serier à 5 skudd.

Les mer

Fripistol 2A

Fripistol (2A) er en krevende baneøvelse. 

Les mer

Fripistol 2B

Fripistol, type 2B, en nasjonal variant.

Les mer

T96

Konkurransen følger i sin helhet NSFs feltreglement, men med følgende tilpasninger

Les mer

Luft

Skiven er en standard 10 m luftpistolskive.

Les mer

Sprintluft

Konkurransen følger i sin helhet ISSFs reglement for 10 m pistol, men med
følgende nasjonale tilpasninger

Les mer

Feltskyting

Feltskyting med pistol/revolver er egne øvelser på linje med de andre nasjonale og
internasjonale øvelsene som Norges Skytterforbund administrerer.

Les mer

PPC

For å kunne delta i trening eller konkurranse i PPC-øvelser, må skytteren være
registrert med eget WA-nummer i WA1500 sin database, eller ha gjennomgått
særskilt PPC innføringskurs.

Les mer

Norgesfelt

Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal.

Les mer