Søker du om pistol eller revolver må du legge ved dokumentasjon på minst seks måneders aktivt medlemskap i pistolklubb tilsluttet godkjent skytterforbund.

Oppmøte protokoll og uttalelse fra klubben  kan du be om å få når du ønsker å søke om våpen.

Du må også fylle ut et skjema; Uttalelse fra Åsane Pistolklubb ifm våpensøknad.

Skjemaet skal legges i postkassen i stuen eller leveres på onsdagstreningene.

Her er link til politiet sine sider som beskriver søk om våpen.

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/