Generelt
Duellseriene følger ISSFs regler for hurtigdelen av 25 m pistol.
Øvrige deløvelser følger ISSFs reglement for standardpistol.


Følgende nasjonale tilpasninger gjelder:

Våpengrupper

 • Fin (8F)
  Alle våpen, unntatt enkeltskuddspistoler, i kaliber 5,6 mm (.22’’) til 8,1 mm
  (.32’’).
  Avtrekksvekt minimum 1000 g.
 • Grov (8G)
  Alle våpen, unntatt enkeltskuddspistoler, i kaliber 9 mm eller større.
  Magnumladninger, jf. feltreglementet, er ikke tillatt.
  Avtrekksvekt minimum 1360 g.

Program 8F og 8G
Forberedelsestid: 3 minutter
Prøveserie: 5 skudd på 150 sekunder
Konkurranseserier: 2 serier á 5 skudd på 150 sekunder
2 duellserier á 5 skudd
1 serie á 5 skudd på 20 sekunder
1 serie á 5 skudd på 10 sekunder

Skivemateriell
8F og 8G skytes på silhuettpistolskive.

Funksjoneringsfeil
Det tillates maksimum to funksjoneringsfeil totalt for hele programmet, maksimalt
én i hver deløvelse.

Merkeskyting
Resultater kan brukes for merkeskyting, jf. eget reglement for NAIS.