Hurtigpistol (7)

Generelt
Konkurransen følger i sin helhet ISSFs reglement for standardpistol, men med følgende nasjonale tilpasninger:

Våpengrupper

  • Fin (7F)
  • Grov (7G)
  • Militær (7M)
  • Revolver (7R)
  • Spesialpistol (7SP)
  • Spesialrevolver (7SR)

For alle øvelser gjelder feltreglementets våpenspesifikasjoner.
Ungdom skyter med kaliber .22 Long Rifle i gruppe 7R, 7SP og 7SR.

Program
Forberedelsestid: 5 minutter
Prøveserie: 5 skudd på 10 sekunder
Konkurranseserier: 4 serier á 5 skudd på 10 sekunder
4 serier á 5 skudd på 8 sekunder
4 serier á 5 skudd på 6 sekunder

Bekledning
Feltreglementets regler om bekledning, hørselvern og briller gjelder.

Skytestilling
Alle øvelser, unntatt fin og grov, skytes med stående fri stilling.

Skivemateriell
Programmet skytes på silhuettpistolskive, ref. ISSFs regelverk.

Funksjoneringsfeil
Det tillates maksimum to funksjoneringsfeil totalt for hele programmet, hvorav
maksimum én i hver deløvelse på 10, 8 og 6 sekunder.