Klasser
Alle deltagere skyter i klasse A eller ungdomsklasse (U14/U16).


Skyteprogram
1. serie – 11 m: 150 sek., stående fri
2. serie – 11 m: 150 sek., stående én hånd
3. serie – 11 m: 20 sek., stående fri
4. serie – 11 m: 20 sek., stående én hånd
5. serie – 11 m: 10 sek., stående fri
6. serie – 11 m: 10 sek., stående én hånd
7. serie – 15 m: 150 sek., stående fri
8. serie – 15 m: 150 sek., stående én hånd
9. serie – 15 m: 20 sek., stående fri
10. serie – 15 m: 20 sek., stående én hånd
11. serie – 15 m: 10 sek., stående fri
12. serie – 15 m: 10 sek., stående én hånd
13. serie – 25 m: 150 sek., stående fri
14. serie – 25 m: 150 sek., stående fri
15. serie – 25 m: 20 sek., stående fri
16. serie – 25 m: 20 sek., stående fri
Unntak: Magnum 1 og Magnum 2 skyter alle serier med to hender.


Skivemateriell
Øvelsen skytes på fem sirkulære figurer med
følgende mål:
Diameter figur:
110 mm (± 0,4mm).
Diameter innersone:
45 mm (±0,2mm).
Tykkelse på innersonelinje:
0,5-1,0 mm.
Senteravstand (vannrett og loddrett):
240 mm.
Midtre figur sentreres i forhold til de fire
andre.


Konkurranseregler
Det gis 1 poeng for treff, 1 poeng for truffet figur og 1 poeng for innersone. (Eksempel:
Har du 6 treff fordelt på 5 figurer og 6 innersoner, får du totalt 17 poeng.)
8.26.6. Poengtrekk
Det trekkes tre (3) poeng der det i feltreglementet trekkes to (2) poeng, og det trekkes
seks (6) poeng der det i feltreglementet trekkes fire (4) poeng.