Program
Forberedelsestid: 3 minutter
Prøveserie: Fritt antall skudd på 5 minutter
Antall konkurranseskudd: 30 skudd på 15 minutter (pappskiver 16 minutter)


Skivemateriell
Øvelsen skytes på 10 m Pistol Sprint
skive.
5-sone 155,5 mm +/- 0,5 mm
6-sone 129,0 mm +/- 0,5 mm
7-sone 102,5 mm +/- 0,5 mm
8-sone 76,0 mm +/- 0,5 mm
9-sone 49,5 mm +/- 0,2 mm
10-sone 23,0 mm +/- 0,1 mm
Innertier 11,5 mm +/- 0,1 mm
Skillelinjens tykkelse: 0,1-0,2 mm.


Antall konkurranseskiver er minimum 6, dvs. maksimum 5 skudd pr. papirskive.
Skivebytte gjøres av skytteren selv innenfor konkurransetiden.
Når øvelsen skytes på elektroniske skiver, brukes den ordinære sikteblinken for
10 m luftpistol.


Våpenbrudd
Ved godkjent våpenbrudd, har skytteren rett til å skyte øvelsen på nytt hvis mulig.