Følgende øvelser skytes

Gruppe 1:
Finfelt (1F)
Grovfelt (1G)
Militærfelt (1M
Revolverfelt (1R)


Gruppe 2:
Spesialfeltpistol (1SP)
Spesialfeltrevolver (1SR)


Gruppe 3:
Spesialfelt, Magnum 1 (1M1)
Spesialfelt, Magnum 2 (1M2)

Skyteprogrammet for alle øvelsene i gruppe 1 skal gjennomføres ved å skyte seks (6)
skudd pr. standplass.
Skyteprogrammet for alle øvelsene i gruppe 2 og 3 skal gjennomføres ved å skyte fem
(5) skudd pr. standplass.

En ordinær feltløype består av 10 standplasser.
For alle øvelser kan redusert løype brukes når det fremgår av terminlista. Det skal
minimum være fem standplasser.
Stevner med redusert løype gir ikke grunnlag for klassesetting.

Skytetider og avstander
Skytetidene på de forskjellige standplassene må tilpasses skyteavstand og størrelse på
skivene/figurene.
Skytetid i gruppe 1 og 2 bør variere mellom 10 og 15 sekunder. Korteste tillatte skytetid
er 6 sekunder.
Skytetid i gruppe 3 kan være inntil 60 sekunder. Korteste tillatte skytetid er 14 sekunder.


Skyteavstand i gruppe 1 og 2 skal være maksimum 70 meter. For tipper og fallfigur skal
avstand være minimum 10 meter.
Skyteavstand i gruppe 3 skal være maksimum 200 meter. For tipper og fallfigur skal
avstand være minimum 15 meter.

Se vedlagt dokument under for mer informasjon om feltskyting.