Konkurranseregler
For samtlige PPC-øvelser gjelder regelverket til World Association 1500
(www.wa1500.org), herunder regler om kaliber, kulevekt og faktor. For nasjonale
konkurranser gjøres det likevel enkelte tilpasninger i våpenspesifikasjonene for
gruppe P4 til P9.


Det konkurreres i følgende våpengrupper:

P1: Revolver 1500 (150 skudd)
WA1500 regelverk gjelder.


P2: Pistol 1500 (150 skudd)
WA1500 regelverk gjelder.


P3: Open Match (60 skudd)
WA1500 regelverk gjelder.


P4: Standard Revolver 6’’ (60 skudd)
Som for Revolver (1R) i feltreglementet, men pipelengde maks. 6’’ (152,4 mm).


P5: Standard Pistol 5’’ (60 skudd)
Som for Militærpistol (1M) i feltreglementet, men pipelengde maks. 6’’ (152,4
mm).


P6: Standard Revolver 4’’ (48 skudd)
Som for Revolver (1R) i feltreglementet, men pipelengde maks. 4’’ (101,6 mm).


P7: Standard Revolver 2,75’’ (48 skudd)
Som for Revolver (1R) i feltreglementet, men pipelengde maks. 3’’ (76,2 mm).


P8: Standard Revolver 2,75’’ 5 skudd (40 skudd)
Som for Revolver (1R) i feltreglementet, men pipelengde maks. 3’’ (76,2 mm).


P9: Standard Pistol FS (48 skudd)
Som for Mil.pistol (1M) i feltreglementet, men pipelengde maks. 6’’ (152,4 mm).
Våpen med justerbare sikter kan benyttes, men justering av sikter etter ankomst
til standplass er ikke tillatt.


P10: Modified 1500 (150 skudd)
Som Open Match, men med rødpunktsikte.
(Detaljerte våpenspesifikasjoner kommer fra WA1500).


Klasser
Alle deltagere skyter i Åpen klasse.


Skivemateriell
Normalt benyttes PPC-skive som angitt i WA1500 sitt
reglement.
Ved standplasser som etter reglementet skal skytes på
50 m avstand, kan det i nasjonale konkurranser benyttes
redusert skive som settes opp på 25 m avstand.
Skiven skal ha målene 300 x 630 mm.
Resultat i stevner hvor redusert skive benyttes, skal ikke
registreres i WA1500 sin database.


Lagleders oppgaver ved lagskyting
Ved nasjonale stevner og NM kan lagleder være en av de to skytterne i laget.
Stevneledelsen eller arrangørklubben kan være lagleder for en annen klubb
dersom det er behov for det, forutsatt at lagleder ikke deltar i øvelsen.


Rekorder
Nasjonale rekorder kan kun settes ved NM eller internasjonale konkurranser der
det er satt jurykrav for kontroll av skiver ved en forutbestemt poengsum.
Det kan ikke rapporteres internasjonale rekorder til WA1500 i øvelser skutt med
våpen som ikke fullt ut er i samsvar med WA1500 sitt regelverk.