Organisasjonsdata

Åsane Pistolklubb

E-post: styret@asanepk.no
Org.nr: 988 367 095
Kontonummer: 3624 52 08264
Vipps: 711233

Besøksadresse
Arnavegen
5265 Ytre Arna

Postadresse
Postboks 12 Nyborg
5879 Bergen

Tilbake