Navn  Gren  Klubb Dommerkurs Siste oppdatering Kurs i elektronikk Utløpsdato autorisasjon
Daniel Hagenes Felt Åsane PK 02.08.2020 02.08.2020 Nei 31.12.2021
Kåre Sundland Felt Åsane PK 02.08.2020 02.08.2020 Nei 31.12.2021
Marius Jensen Felt Åsane PK 02.08.2020 02.08.2020 Nei 31.12.2021
Jan Greve Felt Åsane PK 02.08.2020 02.08.2020 Nei 31.12.2021
Hans Martn Ese Felt Åsane PK 02.08.2020 02.08.2020 Nei 31.12.2021
Kjartan Søviknes Felt Åsane PK 02.08.2020 02.08.2020 Nei 31.12.2021
Sigbjørn Songtsad Felt Åsane PK 02.08.2020 02.08.2020 Ja 31.12.2021
Arnth Bj. Lien Pistol Åsane PK 29.11.2009 01.12.2017 Nei 31.12.2021
Leif Inge Turøy Pistol Åsane PK 01.01.2002 01.12.2017 Nei 31.12.2021
Tom Erlend Skårnes Pistol Åsane PK 16.10.2016 01.12.2017 Nei 31.12.2021
Espen Bo Nytun Pistol Åsane PK 16.10.2016 01.12.2017 Ja 31.12.2021
Sigbjørn Songstad Pistol Åsane PK 16.10.2016 01.12.2017 Nei 31.12.2021
Svein Drange Eriksen Pistol Åsane PK 16.10.2016 01.12.2017 Nei 31.12.2021
Helge Fjeldberg Pistol Åsane PK 13.09.2019 13.09.2019 Ja 31.12.2021
Kjell Olsen Pistol Åsane PK 29.11.2009 01.12.2017 Nei 31.12.2021