Medlemskontingent pr år

 • Hovedmedlem kr.2500.- pr medlem
  • Dette er inkl.i hovedmedlemskap:
   • Åsane PK Medlemskap kr.1550.- 
   • Norges skytterforbund kr.350.-
   • Hordaland skytterkrets kr.100.-
   • Aktivitetsbidrag kr.500.-
 • Familiemedlem kr.2200.- pr medlem (Må ha samme bostedsadresse)
  • Dette er inkl.i familiemedlemskap:
   • Åsane PK Medlemskap kr.1250.-
   • Norges skytterforbund kr.350.-
   • Hordaland skytterkrets kr.100.-
   • Aktivitetsbidrag kr.500.-

 

 • Sidemedlem kr.1550.- pr medlem
 • Ungdom/junior kr. 230.- (til det året man fyller 21 år)