Alle som ønsker å begynne med pistolskyting må ha gjennomført sikkerhetskurs.

Åsane Pistolklubb arrangerer 4 sikkerhetskurs i året. 2 kurs på våren og 2 kurs på høsten.

Kurset arrangeres en helg (lørdag og søndag) med teori og sikker håndtering av våpen, og 3 påfølgende tirsdager med videre opplæring i sikker håndtering av våpen og sikkerhetsrutiner på skytebanen.

 • Sikkerhetskurset koster kr.2000.- pr person + utlegg til ammunisjon.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, enkel bevertning (kaffe, te og lunsj)

Alle stille med egne hørselvern.

For å ha en hobby som skyting er et krav at man er medlem av en pistolklubb, og ved sikkerhetskurs hos oss må man melde seg inn i Åsane Pistolklubb.

Tar du kurs på våren, betaler du kursavgift pluss full kontingent på medlemskapet.  Tar du kurs på høsten, betaler du kursavgift pluss halv kontingent på medlemskapet.

Medlemskontingent pr år

 • Hovedmedlem kr.2500.- pr medlem
  • Dette er inkl.i hovedmedlemskap:
   • Åsane PK Medlemskap kr.1550.- 
   • Norges skytterforbund kr.350.-
   • Hordaland skytterkrets kr.100.-
   • Aktivitetsbidrag kr.500.-
 • Familiemedlem kr.2200.- pr medlem (Må ha samme bostedsadresse)
  • Dette er inkl.i familiemedlemskap:
   • Åsane PK Medlemskap kr.1250.-
   • Norges skytterforbund kr.350.-
   • Hordaland skytterkrets kr.100.-
   • Aktivitetsbidrag kr.500.-

 

 • Sidemedlem kr.1550.- pr medlem
 • Ungdom/junior kr. 230.- pr medlem (til det året man fyller 21 år)
 •  

 

Dersom du ønsker å melde deg på et sikkerhetskurs i Åsane Pistolklubb, vil du få en grundig innføring i krav til sikker­het i forbindelse med pistolskyting, en generell informasjon om håndvåpen, og opp­læring i sikker håndtering av våpen på skytebanen.

Alle våre instruktører er godkjent som trenere av Norges Skytterforbund

Kursets er i henhold til Norges Skytterforbunds anbe­falinger/retningslinjer for sikkerhets­opplæring.

Skjema sendes til:

sikkerhetskurs@asanepk.no